default avatar Hoşgeldin, Ziyaretçi: Aşağıdaki form ve bağlantıları kullanarak sitemize giriş/kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 Şifremi Unuttum?  Yardım  Üye Ol Tarih: 08.08.2022, 03:33


Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi

Yazar Konuyu Başlatan: ulas - Görüntüleme - Okunma Okunma Sayısı: 1697 - Yorum Toplam Yorumlar: 0
Konu Kalitesi: %
 
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

ulas
Super Moderatör
*****
Super Moderatör Grubu
user avatar
Durum: Çevrimdışı
Konu Sayısı:
Yorumları: 391
Kayıt Tarihi: 17.01.2013
Rep Puanı: 8


Kişisel Bilgileri: v
#1
Konu Tarihi: 18.01.2013, Saat: 20:30
Cüce fillerin, iri sıçanların, dev Komodo ejderhaları*nın, hatta devasakertenkelelerin ufak insanlar ta*rafından avlandığı tuhaf, tarihöncesi birdünya. Bu se*naryo, kulağa bilimsel gerçeklikten çok Arthur Conan Doyle’unKayıp Dünya’sı gibi bilim kurgu romanlarına aitmiş gibi gelebilir, ancak, çokuzaklardaki bir Endo*nezya adasında yakın zamanda yapılan araştırmalar budüşünceyi değiştiriyor. Sumatra ve Doğu Timor ara*sında bulunan bir Endonezya adasıolan Flores, son bir*kaç yıldır büyük bir tartışmanın merkezi olmuştur.


2003 yılının Eylül ayında Endonezya Arkeoloji Mer*kezinden R. P. Soejono ve NewEngland Armidale Üni*versitesinden Michael Morwood’un önderliğini yaptığıuluslararası bir araştırma ekibi, Liang Bua adı verilen, kireç taşından birmağaranın kazısında çalışıyorlardı. Burada, 6 metre derinlikte yaklaşık30 yaşlarında bir kadına ait olan neredeyse eksiksiz bir iskelet buldular. Türolarak insana ait olduğunu düşündükleri bu iskele*ti ölçtüklerinde yalnızca 1 metre uzunluğunda olduğu*nugördüler. Çevrede, aynı türe ait, etrafa yayılmış di*ğer kemiklerle birlikteşimdiye kadar dokuz insan iskeleti bulundu. Radyokarbon ve termolüminesanstestleri sonucu en eski kalıntıların yaklaşık 94 000 en yenisi*nin ise 12 000yıllık olduğu saptandı.


Mağaranın içinde (insanın yanı sıra) balık, kurbağa, yılan, kaplumbağa, devsıçan, kuş, yarasa ve Stegedon (soyu tükenmiş bir tür cüce fil), Komodoejderhaları ve dev kertenkele gibi diğer iri hayvanlara ait iskeletler bulundu.Katmanlarda bulunan ateşle işlenmiş kayalar ve kavrulmuş kemikler, FloresAdalıların ateşin nasıl kontrol edildiğini bildiklerinin bir işaretiydi.Mağarada elde edilen diğer önemli bir bulgu da tahta merdanele*rin üzerinebağlanıldıkları sanılan iki ucu keskin, ol*dukça karmaşık bir sisteme sahip taşaletlerdi. Taş aletlerin bazıları Stegodon’a saplıydı; bu da Flores Ada*lılarınonları avladıklarının bir göstergesidir.


Araştırma ekibi şaşırtıcı bulgularını 2004 yılının Ekim ayında Nature adlıbilim dergisinde yayımladı. Flores’teki keşiflerinin sonuçları inanılmazdı.Dergide, Homo floresiensis adını verdikleri küçük insan türünün keşfedildiğiaçıklandı. Araştırmacılar bu türün tarih öncesi dönemlerde Flores Adasındayaşadıklarını düşü*nüyorlardı. Orijinal iskelet, Flores’li Küçük Kadın ola*rakünlendi ve bu türe J.R.R. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi serisindenesinlenilerek hobbit takma adı ve*rildi. Bunlar, yaklaşık 1 metre uzunluğunda, uzunkol*lara ve üzüm büyüklüğünde kemiklere sahip iskeletler*di. İki ayaklı butürün son derece küçük beyinleri vardı (modern insanın sahip olduğunun üçtebiri büyüklü*ğünde, ya da bir şempanzenin beyninden biraz daha kü*çük). Buinsanlar karmaşık aletler yapıyor, cüce filleri avlıyor ve o bölgeyi kolonileştirenmodern insanlarla aynı zamanda yaşıyorlardı. Araştırmacılar Flores Ada*lılarınmodern insanın cüceleri olmadıkları, fakat modern insanlar tarafından yaklaşık30 000 yıl önce yok edilen Avrupalı Neandertalların doğu bağıntıları olan Homoerectus’un küçültülmüş formu oldukları sonucuna vardılar. Homo erectus türü demodern insanlar böl*gelerine gelmeden hemen önce kayıtlardan silinmişti.


Bulgulara ilişkin önemli bir soru, araştırmacıların Homo floresiensis’lerinküçük boylarını nasıl hesapladıklarıdır. Bir teoriye göre Flores adasıözellikle yalıtıl*mış bir adaydı ve modern dönemlerden önce oraya var*mayıbaşarabilen hayvan kolonilerince sahiplenilmişti. Bu hayvanlar bazılarınıdevasa boyutlara getiren sıradışı evrim güçlerinin öznesi olmuştu, bunlaraörnek ola*rak dev kertenkeleyi, Komodo ejderhasını (günümüzde hâlâ nesli devametmektedir) ve cüce fil (Stegodon) gibi hayvanların küçülmüş türleriniverebiliriz. Araştırma ekibi, Homo floresien’lerin Flores’a 840 000 yıl önce ge*lenHomo erectus’un ataları olduğunu düşünüyor. Onla*ra göre, adada dış dünyadan yalıtılmışbir şekilde yaşa*yan bu hayvanlar yavaş yavaş, fillerin boyutlarını kü*çülten,kendilerine göre uyarlanmış bu sürecin bir par*çası olmuşlardı. Küçük boyutluhayvanlar Flores’daki kaynakların yetersizliğinden dolayı da evrim geçirmişolabilirdi.


Tamamen beklenmedik bir şekilde keşfedilen Homo Floresiensis’in, eskidönemlere ait en önemli tür olduğu düşünülüyor. Homo cinsinin bu yeni üyesi,insan evri*mine ilişkin bulguları bile değiştirebilir. Örneğin, bizler karmaşıkyapıya sahip bir aleti üretmek için büyük bir beyne sahip olunması gerektiğineinanırız. Ancak Flo*res Kadını’nın sahip olduğu beyin bu düşünceyi çürüttü vearaştırmacıların küçük beyinli atalarımızın akılları ve yeteneklerine ilişkinönceden sahip olduğumuz varsayımları sorgulamaları gerektiğini ortaya çıkardı.Hatta ilk kaşiflerden biri olan Dr. Michael Morwood Flores Adalıların fil vedev kertenkelelerin yaşadığı dönemlerde haberleşmek için kullandıkları ilkelbir dil kullandıklarını öne sürdü. Fakat diğer araştırmacılar onunla aynıfikirde değildiler; şempanze ve hatta kurtların bile bir dil kullanmadanortaklaşa avlanabildikle*ri gerçeğini öne sürdüler.


Flores keşfi aynı zamanda Neandertallann 30 000 yıl önceki yok oluşundanberi insanların dünyada yal*nız olduğu yönündeki basmakalıp bilgiyle de uyuşmu*yor.Flores Adalılar diğer çoğu arkaik insan toplulukla*rının aksine modern dönemekadar varlıklarını sürdür*meyi başardılar, böylelikle modern insanla birlikteaynı anda var oldular. Bu, iki farklı insan türünün, Homo sapiens ve Homofloresiensis’in, yeryüzünde aynı anda paralel bir yaşama sahip olduklarınıgösterir. Ancak Flores’de modern insan kalıntıları bulunmasına karşın, bunlarınen eskisinin 11 000 yıllık olduğu saptanmıştır; bu da söz konusu iki türünadada tam olarak aynı anda yaşamamış olabileceği anlamına gelir.
Bilim çevrelerinin ve diğer çevrelerin tepkileri nere*deyse keşfin kendisikadar sıradışıydı. Londra’da bulu*nan Doğal Tarih Müzesindeki “insanın kökeni”bölü*münün müdürü olan Chris Stringer, “(kendim dahil) birçok araştırmacı buiddialara kuşkuyla yaklaşmıştır,” demiş ve hiçbir şeyin kendisini küçük FloresAdalılar kalıntılarıyla karşılaşma sürprizine hazırlayamayacağını eklemiştir.Stringer ayrıca bulunan uzun kolların, Homo floresiensis’lerin ağaçlarınüzerinde uzun zaman geçirdiklerinin bir kanıtı olabileceğini tahmin ediyordu.“Bunu bilmiyoruz. Fakat eğer civarda Komodo ejderhaları varsa bebeklerinizlebirlikte daha güvenli bir yer olan ağaçların üzerlerini seçersiniz.”


Liang Bua mağarasında yapılan çalışmaların sonuç*larıyla aynı fikirdeolmayan çok sayıda araştırmacı var*dı, hâlâ da var. Endonezya’nın önde gelenpaleoantropologlarından Teuku Jacob, LB1’in kesinlikle yeni bir tü*rün üyesiolmadığını, aksine modern insanın austrolomelanesid ırkına ait olduğunu ve buyüzden yalnızca 1300-1800 yaşında olduğunu iddia etmiştir. Jacob ve di*ğerbirkaç önemli araştırmacı, bulunan kemiklerin as*lında modern insana (Homosapiens), büyük olasılıkla da mikrosefali diye bilinen beyin özrüne sahipcücelere ait olduğunu belirtti. Hatta bu kemiklerin, bugün Liang Bua’nınyakınlarında, Flores Adasinın Rampasasa köyünde yaşayan cücelerin atalarına aitoldukları ileri sü*rüldü. Mikrosefali, beyinde ortaya çıkan sıradışı küçük birurun neden olduğu patolojik bir vakadır ve genelde zihinsel engellerleilişkilidir. Bu kuramı desteklemek adına, anatomist Maciej Henneberg, LB1kafatasının, Girit’ten tipik bir mikrosefalik kafatası örneğiyle nere*deyseaynı olduğunu ileri sürmüştür. Fakat Doğa adlı makaleye en büyük katkılarıyapan Peter Brown ve New South Wales’da bulunan New England Üniversite*sindenbir yardımcı profesör bu açıklamaya karşı çıkı*yor. Profesör, savını, budurumdaki pek az insanın ye*tişkinliğe varabileceğini söyleyerek destekliyor vemikrosefalik kafataslarının, hiçbiri LB1′de olmayan farklı ayırt ediciözelliklere sahip olduğunu ekliyor. Brown ay*rıca Liang Bua’da bulunankemikler, hepsi aynı cüce özelliklerini taşıyan iskeletler yalnızca dokuzkişiye ait olduğu için, bütün nüfusta mikrosefali görüldüğünü öne sürmenin çokzor olacağını belirtiyor.


2005 yılının başlarında Florida Eyalet Üniversite*sinden Dr. Dean Falk’unliderliğini yaptığı uluslar ara*sı bir uzman grubu LB1 kafatasını inceledi.Grup, elde ettiği verileri Bilim dergisinde 2005 yılının Mart ayın*dayayımladı. Grup, LB1 beyninin üç boyutlu bir make*tini diğer birkaç farklıtürle karşılaştırdı: Şempanze, modern insan (modern cüceyle birlikte),mikrosefalik ve Homo erectus. İnsan benzeri ilkel yaratıklar olanAustralopithecus’lar ve paranthropusaethiopicus’lar ve mo*dern gorillerarasında birçok karşılaştırma yapılmıştı. Bu karşılaştırmaların sonuçlarınagöre LB1 beyni cüce*lerin beyinlerinden ya da mikrosefalik beyinlerden ta*mamenfarklıydı ve daha çok Homo erectus beynine benziyorlardı ve gerçekten de“insanoğlunun yeni bir türüne aitti”. Ancak bu sonuçlar Dr. Faik ve ekibiningerçek bir mikrosefaliye sahip kafatasını kullanmadık*larını iddia eden bilimadamlarını susturmadı. Bu konudaki tartışma halen devam etmektedir.


Flores Adalıların gerçek kökenleri ve kimlikleri konusundaki soruişaretlerinin DNA analizleriyle ortadan kaldırılabileceği yönünde kuvvetli birihtimal var. Nis*peten yakın döneme ait iskelet kalıntıları ye bu madde*ninfosilleşmediği gerçeği, bu analizlerin yapılmasını mümkün kılıyor. Fakat yükseksıcaklık DNA’nın kim*yasını bozduğundan Endonezya’nın tropikal iklimi buyöntemle elde edilecek olan başarı şansını yok ediyor. Belki de Liang Bua’dadaha çok sayıda tam iskelet bulunması DNA testinin uygulanmasına olanak sağlaya*bilir,fakat bunun LB1′den başarıyla elde edilip edile*meyeceğini zaman gösterecek.Yine de o büyüleyici ola*sılık hâlâ var. Homo floresiensis’lerin DNA’larıalınabi*lirse, bu insanoğlunun evrim sürecine tamamıyla yeni bir sayfa açacak.


Küçük ada insanlarının tarihe karışması ise (yakla*şık 12 000 yıl önce),Liang Bua mağarası yakınlarında*ki çok sayıdaki volkanlardan birinin Flores’inbenzersiz vahşi yaşamının yanı sıra orada yaşayan Homo floresiensis nüfusunu dayok etmesiyle gerçekleşmiş olabilir. Ancak Homo floresiensis nüfusunun birkısmı daha son*raları adanın diğer bölgelerinde hayatlarını sürdürmüş deolabilir. İlginçtir ki Flores’in bugünkü sakinleri ada*daki Ebu Gogo (her şeyiyiyen büyükanne) olarak bili*nen küçük kıllı insanlara ilişkin efsanelerden sözedi*yorlar. Bu Ebu Gogo’ların bazı özellikleri arasında Ho*mofloresiensis’lerde olduğu gibi boylarının yaklaşık 1 metre oluşu ve uzun kolve parmaklara sahip oluşları yer alıyor. Ebu Gogo’lar aynı zamanda ilkel birdil ile mırıldanabiliyorlar ve köylülerin kendilerine söyledik*leri şeyleritıpkı bir papağan gibi tekrarlayabiliyorlardı.
Görünüşe göre Ebu Gogo’lar en son Hollanda koloni*leri 19. yüzyılda Flores’eyerleşmeden önce görülmüş. Flores Adalılarla Sumatra adası arasında ilginç birbağ vardır. Sumatra Adası’nda Orang Pendek diye bilinen, yaklaşık 1 metre uzunluğunda insanbenzeri kalıntılar bulunmuştur. Zoologlar 150 yıldan uzun süredir batıSumatra’nın Kerinci Seblat parkı alanında gizemli bir maymunun görüldüğüneilişkin kayıtlar tutmaktadır ve bulunan ayak izleri ve kıllar bu maymunun varoldu*ğuna ilişkin bir ipucudur. Flores Adası bulguları üzeri*ne çalışanaraştırmacılar, Orang Pendek’ın halen Sumatra’da yaşayan Homofloresiensis’lerin yaşayan ör*nekleri olduğunu varsayıyorlar. Nature dergisininbaş editörü Henry Gee de bu düşünceye katılıyor. Hatta da*ha da ileri gidip, bukadar yakın zamana kadar yaşaya*bilmiş olan Homo floresiensis’lerin keşfinin,“Yetis gibi insan benzeri yaratıklar hakkındaki hikayelerin içinde de doğrulukpayı olma olasılığını artırdığını” belirtiyor ve ekliyor, “Bu tür hayret vericiyaratıkları inceleyen kriptozooloji, şimdi moda olabilir.”


Araştırmacılar özellikle güneydoğu Asya gibi bilin*meyen memelilerinbulgularına rastlanan zengin bir bölgede Homo floresiensis ya da Ebu Gogo’larınyaşa*yan örneklerini bulma olasılığının gözardı edilmemesi konusundaısrarcılar. Örnekler arasında bir ceylan, Pseudoryx nghetinhensis (1993 kadareski bir tarihte Lao-Vietnam sınırında görüldü) ve öküze benzeyen bir yaratıkolan kouprey (varlığı batı bilim dünyasınca yal*nızca 1937′den beri biliniyor)var. Bert Roberts ve Michael Morwood, Flores’deki kalan yağmur ormanlarına veEbu Gogo hikayelerindeki mağaralara yapılacak bir keşif gezisiyle kıl ve diğerbenzeri kalıntılar gibi çok önemli örneklere, hatta belki de canlı örneklererastla*yabileceklerine inanmışlardı. Aynı zamanda farklı Ho*mo türlerine aitiskelet kalıntılarının, güneydoğu As*ya’nın ıssız köşelerinde keşfedilmeyibeklediklerini dü*şünüyorlardı. Gerçekten de, yakın tarihte yaşamış fa*kat 2003yılına kadar ortaya çıkmamış floresiensis gibi kayıp bir Homo türünün varlığı,insanlık tarihi hakkın*da sandığımızdan daha bilgisiz olduğumuzun güçlü birkanıtıdır.
Ben Düşüncelerimin Efendisiyim...


Konu Bağlantı Araçları
Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi Konusunun Linki Direkt Link
Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi Konusunun HTML Kodu HTML Link
Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi Konusu BBCode Linki BBCode Link
Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Big Grin Kolomb Öncesi Amerika’nın Esrarengiz Sırları ulas 0 3,006 08.02.2013, Saat: 19:06
Son Yorum: ulas
Big Grin Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi ulas 0 2,395 18.01.2013, Saat: 01:14
Son Yorum: ulas

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi indir, Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi Videosu, Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi online izle, Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi Bedava indir, Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi Yükle, Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi Hakkında, Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi nedir, Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi Free indir, Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi oyunu, Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi download


Hızlı Menü: