Ayarlar

Geçmişte yaşamak en ağır ruh hastalığıdır.