default avatar Hoşgeldin, Ziyaretçi: Aşağıdaki form ve bağlantıları kullanarak sitemize giriş/kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 Şifremi Unuttum?  Yardım  Üye Ol Tarih: 21.03.2018, 09:34


Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi

Yazar Konuyu Başlatan: ulas - Görüntüleme - Okunma Okunma Sayısı: 1152 - Yorum Toplam Yorumlar: 0
Konu Kalitesi: %
 
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

ulas
Super Moderatör
*****
Super Moderatör Grubu
user avatar
Durum: Çevrimdışı
Konu Sayısı:
Yorumları: 391
Kayıt Tarihi: 17.01.2013
Rep Puanı: 6


Kişisel Bilgileri: v
#1
Konu Tarihi: 18.01.2013, Saat: 01:14
Prof. Dr. Fuat Sezgin
TÜBA Şeref Üyesi1930’ların başlarında Alman orientalist Paul Kahle, ard ardayayınladığı yazılarla, Piri Reis’in Topkapı Sarayı’ndaki Amerika haritasınıbilim dünyasına tanıtmıştı. Haritanın, haritacılık tarihi açısından değerikonusunda bu güne kadar sayısız yazı yazıldı. Bu konudaki değerlendirmelerbirbirlerinden çok büyük farklılıklar gösteriyor. Son yıllarda çıkan bazıyazılardaki, haritanın güneyinde büyük bir kara kütlesinin belirtildiği hususu,tartışmaya yeni bir boyut kazandırmış bulunuyor. Ama bütün bu gayretler İslamkültür dünyasının haritacılık tarihindeki büyük yaratıcı yeri bilinmedengösterildi. Diğer taraftan bu tartışmalar devam ederken 2002 yılında bir İngilizdenizaltı komutanı Gavin Menzis “1421: Çin’in Dünyayı Keşfettiği Yıl” adıylayayınladığı kitapta tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. İslam bilim vekartografya tarihi konusuyla uğraştığımı bilen birçok okuyucu benim buhusustaki görüşümü sordu. Bu konuyu özel bir araştırmaya tabi tutmadığımdönemlerde ben de Piri Reis’in bize Kristof Kolomb’un kaybolan haritasınıulaştırdığına inanıyordum. Gavin Menzis’in kitabını okuduktan sonra bu konuyuciddi bir şekilde araştırmaya başladım. Nispeten uzun olan bu araştırmamınsonucu, “İslam’da Matematik Coğrafya, Kartografya ve Batıdaki Devamı” adlı,yakında çıkmasını planladığım kitabımın dördüncü cildinin bir kısmını teşkilediyor. Bugün sizlere bu incelememin sonuçlarını bir özet halinde sunacağım. Buaraştırmanın 50 sayfa kadar tutan metnini Almanca ve İngilizce olarak yakındainternet yoluyla geniş bir ilgili topluma iletmeye karar vermiş bulunuyorum.”

Önce Menzis’in ileri sürdüğü görüşlerden sadece birkaçına değineceğim. Menzis’inileri sürdüğü 1421 Çin ekspedisyonunun esası şudur: Bazı Çinli hükümdarlar,1405 – 1433 yılları arasında birkaç donanma hazırlayarak, Hint Okyanusu’nakıyısı bulunan devletlerle, ya diplomatik ilişkiler kurmak ya da haraç almakmaksadıyla seferler düzenlemişlerdir. Bu seferlerin safhaları, ayrıntıları vesonuçları Çin kaynaklarında titizlikle kaydedilmiştir, hatta devrin Farsçakaynaklarında da izlerine rastlanmaktadır.

Daha da önemlisi şudur ki, Çinlilerin bu teşebbüslerine dair günümüze ulaşanen eski 3 kitapçık, seferlere katılanlar tarafından yazılmış bulunuyor. Buyazarlardan biri de Man Huan adlı Arapça bilen bir Müslümandır. Huan’ın yazdığıkitap Okyanus Sahillerinin Tam Araştırması adını taşıyor. Sinoloji, 19.yüzyılın ikinci yarısından beri bu seyahat bilgileri üzerinde çalışıyor. Ortayaçıkan araştırmalar Çin donanmalarının Hint Okyanusu’nda ve çevresinde 36 ülkeyeuğradıklarını, güneyde Borneo ve Timor adalarına, güneybatıda Malindi’ye kadarvardıklarını, bununla birlikte Avustralya ve Madagaskar’ın adının geçmediğinigöstermektedir. Seyahatnamelerin hiçbirinde harita bulunmamaktadır. Yalnız 17.yüzyılın ortalarında bir Çinli tarihçinin 3 seyahatnamenin verdiği bilgiyedayanarak yaptığı şematik bir harita günümüze kadar ulaşmış bulunuyor. Altınıçizmek gerekirse, ne bu seyahatnamelerde, ne şematik haritada, ne de diğer Çinkaynaklarında donanmanın Hint Okyanusu’nun ötesine geçtiğine dair hiç birbilgiye rastlanmamaktadır. Onların uğradıkları yerlerin krokisi şöyleceverilebilir.

Çin donanmaları Atlas Okyanusu’na geçebilirlerdi. Zira bu geçiş yolu çokeskiden beri biliniyordu. Basra şehri yakınlarında yapılan dikişli (çivilideğil) gemiler daha 9. yüzyılda Fas’ın Massa limanı ile Çin arasında ticaretseferleri yapıyorlardı. Daha İslamın ilk yüzyılında Çin’in Kanton şehrinde birMüslüman mahallesi vardı. Yine aynı yüzyılda Madagaskar adasında bir çokMüslüman yaşıyordu. Buna rağmen, Atlas Okyanusu’na geçmek Çin donanmasınınhedefi ve görevinin dışında kalıyordu.

Müslümanların mağrib ile Çin arasındaki, 9. yüzyıldan beri ticaret yolları
Bütün bu husustaki açıklığa rağmen, İngiliz yazar Menzis donanmaların 1421yılında, Hint Okyanusu’nun, mükemmel haritasını yaptıktan sonra AtlasOkyanusu’na açıldıklarını, bütün okyanusu güneyden kuzeye kadar Grönland dahilarş ınladıklarını, enlem ve boylam derecelerini ölçtüklerini, bu arada Batıya yönelipAmerika’yı keşfettiklerini, bütün bu bölgelerin haritalarını yaptıktan sonraKuzey okyanus üzerinden, Asya sahillerinin mükemmel haritalarını yaparak 1423yılında Çin’e döndüklerini ileri sürüyor. Menzis, başka gerekli şartlarındışında yüzlerce yıllık bir zaman isteyen böyle bir başarının ancak Çindonanması gibi insan ve gemi sayısı bakımından yüksek kapasiteye sahip birdonanma tarafından gerçekleştirilebileceğini ileri sürmekle, Çinlilere adetainsan üstü bir kabiliyet ve çalışkanlık atfederek konunun aydınlatılabileceğineinanıyor.

Menzis’i bu inanca götüren sebeplerin başında 15. yüzyıl sonu ve 16.yüzyılbaşlarında coğrafya tarihinde karşılaşılan 3 büyük harita gelmektedir. BiriVasco da Gama’nın ilk seferinden döner dönmez Avrupa’da ortaya çıkan Afrikaharitasıdır (Şekil 3). Menzis, haklı olarak bu mükemmel haritanın belirttiğiAfrika’nın, özellikle doğu sahillerinin hangi kültür dünyası tarafındanbaşarılabildiğini tekrar tekrar soruyor. Bunun herşeyden önce gerçek boylamderecesi ölçme bilgisini gerektirdiğini, bu bilginin Avrupalılarda veMüslümanlarda bulunmadığını, buna ancak Çinliler’in sahip olduğunu ilerisürüyor.

Menzis böylece haritacılık tarihçiliğinin çok zayıf taraflarından birinedeğiniyor. Bu, yerinde sürdürülen yüksek matematik coğrafya bilgisine dayananşaheser haritayı harita tarihçileri Afrika sahillerinin sadece 2 veya 3noktasına değinerek müslüman kılavuzlar sayesinde Hindistan’ın Kalikut şehrinegidip dönen Vasco da Gama’nın Portekiz’e getirdiği bilgilerle birkaç aydayapıldığına inanıyorlar. Bu gecekondu düşüncesi maalesef bütün kartografyatarihçiliğine hakim. Menzis, bu haritanın Portekizlilerin işi olamayacağıyönündeki tepkisinde haklı, ama Çinlilerin boylam derecelerini ölçme yönündekiiddiası coğrafya, astronomi ve denizcilik tarihine aykırıdır. Çinliler 18.yüzyıla kadar ne astronomik boylam derecesi ile uğraşmışlar ve ne de astronomikolarak ölçülen boylam derecelerine dayanan bir harita yapmayı başarmışlardır.
Menzis’in, müslümanların (Arapların) Afrika haritasını yapanlar olamayacakları,çünkü onların da gerekli boylam derecelerini ölçemedikleri yönündeki iddiasıtamamen yanlıştır. O, bu iddiasında kısmen coğrafya tarihinde kabul edilen birgerçeği de bilmiyor.

Müslümanlar Yunanlılardan, Hintililerden ve İranlılardan öğrendikleri aytutulmasına dayanarak boylam derecesini ölçme işini geliştirdiler. Onlarkarşımıza 9. yüzyıldan beri ölçülen boylam derecelerini haritaya ilk defatatbik eden bir kültür dünyasının mensupları olarak çıkıyorlar. Müslümanlar,herşeyden önce Yunanlıların öğrencileri olarak başladıkları matematik-coğrafyave haritacılıkta 800 yıllık bir gelişmeyi gerçekleştirdi. Onlara 11. yüzyıldanitibaren katılmaya başlayan müslüman ve İspanya dışından Avrupalı öğrencileri,eski dünyanın haritasına 18. yüzyılda yeni yapıcı unsurlar katmaya, yanlışlarıdüzeltmeye başladılar.
Sunuşumun bundan sonraki bölümünde konunun inandırıcı olması bakımından İslamkültür dünyasında boylam derecelerini ölçmede kullanılan metodlardan birinekısaca değineceğim. Hint Okyanusu’nda uzaklık ölçmede kullanılan metodlar:
Müslüman denizcilerin Hint Okyanusu’ndaki uzaklık ölçme metodları
1. Meridyen dairelerine paralel uzaklıkların ölçümü,
2. Meridyen dairelerinden 90 dereceden az eğimli uzaklıkların ölçümü,
3. Ekvator çizgisine paralel uzaklıların ölçümü.
Bu metodlardan birincisi açık denizlerde enlem, üçüncüsü boylam derecelerinibulma yöntemiydi. Müslüman denizcilerin bu metodlarla elde ettikleri yüzlerceuzaklık değerleri bugünkülerden hemen hemen hiç farklı değildir. Onların bizeulaştırdığı Ekvatorun Afrika ile Sumatra arasındaki uzaklığı bugünkü değerdensadece birkaç kilometre farklıdır.
Müslüman denizcilerin Afrika ve Sumatra arasındaki uzaklık ölçüleri

Bu gerekli açıklamadan sonra şuna işaret etmek isterim ki, ne Vasco da Gama, nede diğer Portekizli gemiciler, birkaç Kızıldeniz krokisi bir yana, HintOkyanusu’nun, Afrika’nın haritasını yaptıklarını veya haritanın yapılması içinPortekiz’e materyal taşıdıklarını iddia ettiler.
Tam aksine, onlar Arap denizcilerin elinden bu haritaları aldıklarınıaçıklamaktan kaçınmadılar. Vasco da Gama, ilk Hindistan seferine Arapharitaları ile pusulasız olarak çıkmıştı. Afrika’nın Malindi limanında müslümandenizcilerin elinde gördüğü enlem-boylam dairelerini taşıyan çok gelişmişharitayı, ilk defa karşılaştığı pusulaları, hareket halindeki gemide enlemderecesini ölçmek için kullanılan özel aleti ve gemilerin büyüklüklerinihayranlıkla anlatır.
Menzis’in görüşünü desteklemek için kullandığı ve Çin donanmasının yaptığınainandığı haritalardan biri de, 1507’de Alman Waldseemüller tarafından yapılmışolanıdır.

Bu haritada oldukça doğru bir şekilde ada ve nehirleri ile birlikte ortayaçıkan Kuzey Asya’yı gözönüne alan Menzis soruyor: “Eğer Çinliler değilse başkakim bu büyük bölgenin sahillerini ölçmüş olabilir? Eğer Çin donanması orayauğramamış olsaydı, Avrupalıların daha 300 yıl sonra tanıyabildikleri bubölgenin böyle bir haritası nasıl ortaya çıkabilirdi?”
Menzis bu sorusunda haklı. Ama cevabı gerçeğe dayanmıyor. Coğrafya tarihçileribu noktayı hiç gözönüne almadılar. Hakim düşünceye göre dünya haritasındaYunanlılardan sonra görülen her yenilik Avrupalıların başarılarıdır. Bu soruyacevaben bazı haritaları sunmakla yetineceğim.
Önce Batlamyus’un adını taşıyan dünya haritası.

Bu haritada bir hayli gelişmiş bir Kuzey ve Orta Asya ve 300 yıl kadar birzaman süresinde dünya haritasında kazanılan gelişmeyle karşılaşıyoruz. Harita18. yüzyılın başında Sibirya’da Bahadır Han’ın Tatar tarihi ile birlikte ortayaçıktı. Kartografya tarihinin en önemli vesikalarından biri olan bu haritamaalesef gerektiği şekilde incelenmedi. Sibirya’nın sahilleri, Kuzey okyanusadökülen nehirlerin, Orta Asya göllerinin enlem boylam dereceleri İslam kültürdünyasında Asya haritasının ne büyük bir gelişmeye kavuştuğunu gösteren pahabiçilmez vesikalardan biridir. (Menzis bu haritayı bilseydi belki hükmünde dahadikkatli davranırdı.)

Bu açıklamanın ardından esas konumuza gelmek istiyorum.Daha 9. yüzyılınbaşlarında Ekvator’un uzunluğunu yüksek bilimsel metodlarla 40 bin km. kadarbulan Müslümanlar Avrupa ile Asya arasındaki okyanusun 180 derece olduğuna veaşılmasının imkansızlığına inanıyorlardı. Bu korkunun tahminen bir yüzyıl kadarsonra kaybolduğu görülüyor. 11. yüzyılın başında büyük bilgin al-Biruni,karaların bir okyanus tarafından kuşatıldığını, okyanusun Batı ile Doğuyubirbirinden, yahut bir arada bulunması mümkün olan kara kütlesinden veya insanlarınyaşamakta olduğu bir adadan ayırdığını söyler. 10. yüzyılın ilk yarısındayaşayan al-Mas’udi bize ulaşan kitaplarından birinde, Mır’at az-Zaman adlıkitabında okyanustan çok sefer Batıya yönelip hayatlarını tehlikeye sokanlardanetraflıca bahsettiğini belirterek bir bilgiyi tekrarlıyor: “Bunların arasındaHaihas adlı Kurtubalı, bir grup insanla birlikte hazırladıkları gemilerleokyanusa açılmış, bir zaman sonra büyük ganimetlerle dönmüşler. Başkalarınadönmek nasip olmamış. Bu Endülüs’te bilinen bir şeydir” diyor.

Bu tip teşebbüslerin manası daha sonra coğrafyacı al-İdrisi’nin 1154 yılındaverdiği bir bilgiyle daha açık anlaşılıyor. Onun verdiği bilgilerden, bu gibiteşebbüslerle okyanusun karşı taraftaki sahiline yahut okyanusta bulunan karaparçalarına ulaşmak hedefinin bulunduğu anlaşılıyor. Al-İdrisi, kendi zamanındaçok ünlü olmuş bir ailenin sekiz ferdinden ibaret gemiciler grubunun okyanusugeçmek için Batıya açıl dıklarını yazıyor. Lizbon’da Darb al-mağrurin yani“okyanus maceracılarının sokağı” diye bir yerin bulun-duğunu bildiriyor.

Bu gibi teşebbüslerin İslam dünyasının batısında bir hayli yayılmışbulunduğu anlaşılıyor. Mesela Kuzey Batı sahilinden, Mali’den yapılan 2teşebbüsü öğreniyoruz. Ansiklopedist Ibn Fadlallah al-Umari, 1312 yılındaSultan Muhammed Abu Bakr’in büyük bir filoyu “okyanusun diğer tarafına ulaşmak”için seferber ettiğini, gemilerin yolda büyük bir fırtınaya tutulup battıklarını,ancak birinin kurtulup geri döndüğünü, bunun üzerine sultanın kendisinin çokdaha büyük bir filo ile aynı amaçla okyanusa açıldığını ve geri dönmedikleriniyazıyor. Bunlar bize tesadüfen ulaşan bilgiler. Daha ne kadar çok girişimdebulunulduğunu ve sonuçlarını bilemiyoruz.

Bunun üzerine okyanustaki büyük kara kütlesine, yani beşinci kıtaya KristofKolomb’dan önce ulaşıldığına dair izleri haritalara dayanarak göstermeyeçalışacağım. İslam kültür dünyasında yapılan birçok harita gibi bu yönde deyapılan haritalar kaybolmuş, ancak bir kısmı İtalyanca, İspanyolca vePortekizce adaptasyonlar ile bize ulaşmış bulunuyor. Bunun yanısıra aynıdillerde yazılmış kaynaklar da önemli bilgiler veriyor. Mesela 16. yüzyılın ilkyarısında yaşayan Portekizli tarihçi Galvao, Keşifler Tarihi adlı kitabındakralın en büyük oğlu Prens Don Pedro’nun Avrupa ve Kudüs’e yaptığı seyahatten1428 yılında dönüşünde beraberinde bir de dünya haritası getirdiğini, buharitanın Ümit Burnu’nu ve sonradan “Macellan Boğazı” diye adlandırılan denizgeçidini belirttiğini yazıyor. Ma c ellan Boğazı ile ilgili diğer bir bilgiyiMacellan’ın seferine katılan ve bu seferin tarihini yazan Antonio Pigafettibize veriyor ve Ma c ellan’ın seferinde 1507’den önce yapılmış bir haritanınkullanıldığını ve bu haritada sonradan onun adını taşıyan boğazıngösterildiğini yazıyor.

Bu yönde en önemli bilgileri bize Kolomb’un genç çağdaşı ve Historia de lasIndias adlı seyahatin tarihine ilişkin eseri yazan Las Casas veriyor. BabasıKolomb’un seferlerine katılmış olan bu ünlü tarihçi, kitabında her fırsattaKolomb’un elinde eski bir haritanın bulunduğunu tekrarlıyor. Bu haritanınsonradan kendi eline geçtiğini, esasında Kolomb’a, Floransalı Toscanellitarafından gönderildiğini açıklıyor. Çok ilginç bilgilerden birinde Kolomb’undiğer kaptanlarla hep bu haritaya dayandıklarını, bir ara bu haritayı birkaçada öteye giden kaptan Alonzo Pinzon’un beraberinde götürdüğünü, Kolomb’unsonraki rotayı planlamak için haritayı geri göndermesi için ona habergönderdiğini, harita geri geldikten sonra Kolomb’un diğer gemicilerle birliktepozisyon tespiti yaptığını kaydediyor.

Las Casas bu haritada (yanlışlıkla) Hindistan sahili (zannedilen) yerin veadaların bulunduğunu da açıklıyor. Bütün bu ve başka bilgiler hiçbir süpheye yerbırakmadan gösteriyor ki Kolomb oldukça ayrıntılı bir haritayla bilinen birülkeye ulaşmak amacı ile yola çıkmıştır. Bazı bilgiler de, bu amacın yeni biryer keşfetmek değil de bilinen yerlerden altın, kıymetli taşlar ve baharatgetirmek olduğunu gösteriyor. Piri Reis, haritasına eklediği bir nottaKolomb’un eline geçen bir kitapla yola koyulduğunu yazıyor. Şimdi temel problemşu sorunun cevabına dayanıyor: Kolomb’un ve Portekizlilerin eline geçenharitalar hangi kültür dünyasının eseriydi? Bu sorunun cevabı için bazıharitalara göz atacağım.
1457 yılında Portekiz Kralı’nın arzusu üzerine İtalya’da, Fra Mauro yaniArap Papaz adlı biri dünya haritası yapmıştı.

Bu haritanın İslam dünyasındaki örneklere dayandığını ispatlayabilmekmeselesini bir tarafa bırakırsak kenarındaki bir açıklama bizim için çokönemli: “1420 yıllarında bir gemi Hint Okyanusu’ndan erkek-kadın adalarınaulaşmak amacı ile Kap Diyab (Kurtlar Burnu) yani Ümit Burnuna oradan dakaranlık okyanustaki Yeşil Adalara uğrayarak 40 günlük ve 2000 millik Batıyayönelen bir yoldan sonra 70 günde Ümit Burnuna geri dönmüş.”
Bu açıklamadan şimdi Amerika’ya Ümit Burnu’ndan gidilen yolun 1420’den öncebilindiği anlaşılıyor.Bunu 1500 yılında Kolomb’un ilk 3 seferinde gemilerdenbirine kaptanlık yapan Juan de la Cosa’nın haritası ile takip edeceğim:

Bunu bilgisayar kullanarak modern harita ile karşılaştırırsak , BatıAfrika ile Kuzeydoğu Brezilya sahillerinin hemen hemen gerçeğe çok yakınolduklarını, Küba, Haiti, Jamaika, Puerto Rico ve Bahama Adalarınınşekillerinin ve coğrafi konumlarının gerçeğe oldukça yakın olduklarınıgörüyoruz.

Juan de la Cosaharitası ile modern haritanın karşılaştırılması
Haritada Macellan Boğazı da görünüyor. Bu harita tek başına boylam dereceleriniçok iyi ölçebilen bir kültür dünyasından gelen bir orjinalin İspanyollarınelinde olduğunu gösteriyor. Güney Amerika, Portekizlilerin keşfinden önce buharitada görülüyor. Bu harita ile Piri Reis’inki arasında çok büyük birbağlantı kendini gösteriyor.

Bunu müteakip Vasco da Gama’nın, 1498’deki ilk Hindistan seferinden hemen sonraortaya çıkan bir haritayı göstereceğim. Bu harita İtalyan Alberto Cantino’nunadını taşıyor.
Güney Amerika’nın bir kısmını da içine aldığından 1502 yılı civarında yapıldığıtahmin ediliyor. Ben bu haritanın orjinalinin daha eski olduğuna inanıyorum.Avrupa’da birden bire ortaya çıkan mükemmel Afrika haritasının İslam kültürdünyasından geldiğini burada ispata kalkışmayacağım. Konumuz açısından Afrikaile Güney Amerika arasındaki uzunluk ve bölge sahillerinin gerçeğe çok yakınbulunması önemlidir. Bu ancak boylam derecelerini çok iyi bilen bir ortamdanbeklenebilir.
Şimdi bir Java dilinde yazılmış bir haritaya geçeceğim.

Portekizliler 1511 yılında Malezya’yı ele geçirdiklerinde bir gemide biratlas buldular. Atlasın 26 haritasını Malezya dilinden Portekizce’ye çevirerekkrala gönderdiler. Gönderen kral yardımcısı ve donanma komutanı Albuquerque,yazdığı mektupta bu atlasın önemini ve ona hayran olduğunu uzun uzun dilegetirmeye çalışıyor. Bu İslam dünyasında haritacılığın ulaştığı en yükseksaf-halardan birini gösteren atlasın kartografya tarihindeki yeri çok önemlibir konu. Burada sadece onun Brezilya sahillerine ait olan kısmını elealacağım. Bu harita Brezilya sahilinin Ekvator’un güneyinde 6’ncı derece ile27’nci derece arasında kalan kısmını gösteriyor. Sahilin KuzeydoğudanGüneybatıya doğru eğimi yaklaşık 15 derece. Bu haritanın boylam derecesindeki doğruluko zaman karşısında bir Afrika kıtası veya bilinen bir ada gibi bir referansnoktası olmadığı için ancak modern harita ile karşılaştırmak suretiyle eldeedilebiliyor. Böyle bir karşılaştırma, başarı oranının bir hayli yüksekolduğunu gösteriyor.
Son olarak, Piri Reis’in haritasına değinmek istiyorum.

Bu çok tanınan ve bilhassa Türkleri ilgilendiren bir harita. Onu başlıba-şınabir konferans konusu yapmak isterdim. Burada konumuz için önemli olan sonuçlayetineceğim. Bunun, bilgisayar yardımı ile modern bir harita ilekarşılaştırdığımızda (Şekil 21), Güney Amerika sahillerinin hemen hemen çokiyi, kısmen içerilere doğru nispeten iyi çizildiğini, Afrika ile aradaki boylamderecelerinin, Avrupa kartoğrafyacılığında ancak 18. ve 19. yüzyılda mümkünolan bir doğruluğa ulaştıklarını görüyoruz.

Piri Reis haritasının modern harita ile karşılaştırılması
Bunun 15. ve 16. yüzyılda İslam dünyası Hint Okyanusu navigasyonunda ulaşılanyüksek metodlardan başka hiç bir kültür dünyasında sağlanması imkanı yoktu. Builinti ile şunu hatırlatmak isterimki, Kolomb’un Amerika kıyılarına doğru bazıenlem ve boylam derecelerini ölçtüğü iddia edilir. Bu değerler 22 derece ile 40derece kadar hatalı, daha doğrusu ölçüden ziyade hayal ürünüdür.1933 yılındaPiri Reis’in haritasını çok ciddi bir araştırmaya tabi tutan Alman bilgini PaulKahle, bu haritanın enlem ve boylam dereceleri bulunan bir orijinale dayanmışolması gerektiği sonucuna varmış, bu orijinalin Kolomb’a, Floransa’dan, 1474yılında, Paolo Toscanelli tarafından gönderildiğine inanmıştı.

Ama orijinalinnasıl ve nerede ortaya çıktığı sorusunu bir tarafa bırakmıştı. Matematik,coğrafya ve kartografya tarihçiliğinin o günkü durumu, bu sorunun cevabınıimkansız kılıyordu. Şu noktayı da belirtmek gerekir ki, Kahle sadece OrtaAmerika kısmının Kolomb vasıtasıyla Piri Reis’e ulaştığına, Güney Amerikakısmının Piri Reis tarafından Portekizlilerin haritalarına dayanarakeklendiğine inanıyordu. Kahle’nin çalışması sonucu, sonraki araştırmalardaKolomb’un eklerini taşıyan haritanın, 1501 yılında, Kemal Reis tarafındanzaptedilen İspanyol gemisinde ele geçirilen esirler arasında Kolomb’un 3seferine katılan birinden alındığı inancı yaygındır.

Piri Reis, sadece amcasıKemal’in, Kolomb’un 3 seferine katılan bir esiri olduğunu söylüyor, ondan bazışeyler anlatıyor ve “o haritadaki bu kıyılar ve adalar Kolomb’un haritasındanalınmıştır” diyor.Benim anlayışıma göre, Piri Reis’in eline İtalyanlara İslamkültür dünyasından ulaşan Arapça bir haritanın Kolomb’un bazı ekler taşıyanenlem boylam çizgileri gösterilmiş bir İtalyanca nüshası, herhangi bir şekildeulaşmıştır. Muhtemelen bu haritanın başka nüshaları da yaygındı. Bu haritaİspanyol tahtının devamlı ısrarı üzerine Kolomb’un 3. seferinden sonrakardeşine yaptırıp saraya sunduğu basit haritadan çok farklıdır.

Tamamen yanlış çizilmiş Küba haritası, büyük bir ihtimalle Kolomb vearkadaşlarına aittir. Haritanın güneyindeki kara parçasının İtalyanlara ulaşanArapça orjinalde bulunmuş olması tahmin olunabilir. İslam dünyasını dolaşan birmisyoner Guillaurme Adam, gemici tacirlerin Afrika’nın güneyinde 54 dereceyekadar indiklerini anlatıyor. Italyan coğrafyacı Livio Sanuto da, 1588 yılındayazdığı kitabında, Arapların Mozambik’ten Ümit Burnu’nu aşarak Güney Kutbunauzandıklarını kaydediyor.
Şimdi sunduklarımı özetliyorum:

İnsanların sonradan Amerika diye adlandırılan kıtaya ulaşmaları 3 aşamadaoldu:
1. İnsanlar eski dünyadan başlangıcı bilinmeyen bir çağdan beri zaman zamantesadüflerle okyanusun içindeki büyük kara parçasına ulaştılar. Bu günümüzdekabul edilen bir gerçek.

2. Müslümanlar en geç 10. yüzyılın ilk yarısından itibaren İberikyarımadasından ve Batı Afrika sahillerinden sayısını bilemeyeceğimiz defalarokyanusun karşı sahiline batıya yelkenleyerek ulaşmaya çalıştılar. Onlar aynısahillere Afrika’nın güneyinden 9. yüzyıldan beri ulaşabiliyorlardı.Müslümanların, okyanustan batıya doğru yaptıkları teşebbüslerinde bizim içinbilinmeyen bir tarihten itibaren, ama en geç 15. yüzyılın başında, büyük karaparçasına ulaşmış ve dönmüş olmaları ve bunu çok defa tekrar etmiş olmalarılazım. Onlar, 9. yüzyıldan itibaren matematik, coğrafya ve kartografyayı, geçen800 yıl boyunca geliştiren bir kültür dünyasının mensupları olarak, BatıAtlantiğin ve sahillerinin büyük bir kısmının haritalarını yaptılar. 16.yüzyıldan itibaren bilimlerin diğer dallarında olduğu gibi onların bu alanlardada lider konumlarını kaybetmeleri ve yerlerini başkalarına bırakmaları tarihibir kader olmuştur.

3. Nasıl Bartolomeo Diaz ve Vasco da Gama, müslümanların haritaları ile ÜmitBurnu’na ve Hint Okyanusu’na yönelmiş idilerse, Kolomb ve Portekizli gemiciler,bu arada Macellan, Amerika’ya ellerine geçen İslam dünyasının haritalarıylaulaştılar. Ne eski Portekizliler ne de İspanyollar bu gerçeği saklıyorlardı.Onlar Müslüman öncülerinden üstlendikleri işi büyük bir çalışkanlık ve gayretlegeliştirdiler. Yeni bir kıtanın varlığının insanlığın bilgisine sunulmasınıonlara borçluyuz.
Ben Düşüncelerimin Efendisiyim...


Konu Bağlantı Araçları
Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi Konusunun Linki Direkt Link
Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi Konusunun HTML Kodu HTML Link
Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi Konusu BBCode Linki BBCode Link
Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Güney Amerika’da Dünya Dışı Varlıkların Bıraktığı İzler ulas 0 1,967 03.02.2014, Saat: 18:57
Son Yorum: ulas
Big Grin Kolomb Öncesi Amerika’nın Esrarengiz Sırları ulas 0 1,662 08.02.2013, Saat: 19:06
Son Yorum: ulas
Big Grin Tarih Öncesi Flores Adalılar Bilmecesi ulas 0 989 18.01.2013, Saat: 20:30
Son Yorum: ulas

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi indir, Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi Videosu, Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi online izle, Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi Bedava indir, Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi Yükle, Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi Hakkında, Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi nedir, Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi Free indir, Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi oyunu, Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi download


Hızlı Menü:


İletişim | Şimdi Değişme Zamanı Eğitim Ve Koçluk | Yukarı Git | Arşiv | RSS | Sitemap