default avatar Hoşgeldin, Ziyaretçi: Aşağıdaki form ve bağlantıları kullanarak sitemize giriş/kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 Şifremi Unuttum?  Yardım  Üye Ol Tarih: 29.05.2022, 09:23


Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi

Yazar Konuyu Başlatan: ulas - Görüntüleme - Okunma Okunma Sayısı: 3025 - Yorum Toplam Yorumlar: 0
Konu Kalitesi: %
 
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

ulas
Super Moderatör
*****
Super Moderatör Grubu
user avatar
Durum: Çevrimdışı
Konu Sayısı:
Yorumları: 391
Kayıt Tarihi: 17.01.2013
Rep Puanı: 8


Kişisel Bilgileri: v
#1
Konu Tarihi: 18.01.2013, Saat: 21:07
[b]Genel olarak bilindiği kadarıyla Agarta; “Şamballa” (Shambhala), “DünyanınKalbi”, “Yüce Ülke”, “Bilgeler Ülkesi” gibi çeşitli adlarla belirtilen Agarta,teozofik ve ezoterik kaynaklara göre, önceki devrenin sonlarına doğru Mu veAtlantis’ten göç eden bilim-rahipleri tarafından kurulmuş bir organizasyondur.[/b]


Önceleri beşeriyetle açık temas halinde olan bu organizasyon, bu devreninkoşullarından ötürü gizlenme gereği görmüş ve ikamet yeri olarak birbirlerinetünellerle bağlanan, dağlar içindeki yeraltı kentlerini tercih etmiştir.
Agarta, dünya insanlığının tekamülünde sorumluluk sahibidir. İlâhîHiyerarşi’ye hizmet eder. Dünyanın Efendisi ve“Kutup” olarak ifade edilen ve“Brahatma” veya “Brahitma” adıyla belirtilen Agarta’nın lideri, Dünya’yı sevkve idare eden İlahi Hiyerarşi’nin fizik alemdeki temsilcisidir.


1912′de Müslüman olduktan sonra Abdülvâhid Yahya adını alan; ezoterik, okültve mistik konularda çok sayıda yapıtı bulunan Fransız asıllı Mısırlı düşünür veyazar Rene Guenon’a göre tradisyonlarda “Kutsal Dağ”, “Dünyanın Merkezi”olarakifade edilen yer, O’nun mekânıdır. Kimilerine göre, dünyanın tüm geçmişi, yitikkıtalara indirilmiş dinler ve kozmik öğretiler, Agarta arşivlerinde kayıtlıdırve birçok peygamber (Hz.Musa, Hz.İsa), dinlerini kurmadan önce, bu arşivleriincelemişlerdir ki, bazıları burada “inisiyasyon”dan da geçmiştir.


Agarta’nın yeryüzüne açılan 7 (kimi kaynaklara göre 4) ana çıkış noktasıbulunmakla birlikte, mağaralarda inzivaya çekilen bilgelerin ve mağaralardaetkinliklerini sürdüren bazı inisiyatik toplulukların Agartalılar’la ilişkiiçinde oldukları ileri sürülür.
Rene Guenon’a göre bu durum, en çok, Türklerin yaşadığı Orta Asya’dagörülmektedir. Kimi yazarlara göre, Göktürk, Uygur ve Hun masallarındaki,“ataların kutsal mağaraları” ve bir mağaradan geçilerek ulaşılan “gizli ülke”inanışında Agarta’nın sembolizmi bulunmaktadır. Tibet tradisyonlarına göre,Agartalılar şimdiki devrenin sonunda dışarı çıkacak ve Agarta’nın lideriyeryüzündeki menfiliği yenecektir.


Agarta’nın ne olduğuna ilişkin en yaygın, internet ve ansiklopedik kaynaklardakullanılan tanım, ‘Tibet ve Orta-Asya tradisyonlarında sözü edilen, Asya’dakisıradağların içinde bulunduğu ileri sürülen efsanevi bir yer altıOrganizasyonu’dur.
Ancak bu tanım, ivedilikle not düşülmeli ki, Agarta’yı anlamak ve çözmekiçin tamamıyla yetersiz. Ne bu kadar basit ne de bu denli sığ. Ancak bir açılıştanımı olarak kullanılabilir.


Günümüze değin “Agarta”nın ne olduğunu inceleyen bir çok yayın ve yazarbulunuyor. Bunlar içinde en ünlüleri ve kaynak olarak en itibar edilenleri üçtane. Bunları meraklıları için öncelikli olarak-konunun daha başında-yazalım.Saint-Yves d’Alveydre, Ferdinand Ossendowsky ve René Guénon.
Agartha kelimesi; “Agharta” ve “Agarthi” olarak da kullanılabiliyor. Agartaveya Agarti sözcükleri, Sanskritçe’de “ele geçirilemeyen, ulaşılamayan, herşeyden korunmuş, şiddetin yakalayamayacağı, anarşinin erişemeyeceği”anlamlarına gelmekte.


Bir de ”Şamballa” (Shambalah) kelimesi var. Bunu da söylemek gerekiyor ki,meraklıları için şaşırtıcı olmasın.
Kimi kaynak ve kişilere göre Şamballa, Agarta’ya karşıt olarak kurulmuş,gizli bir menfi merkez. Ancak genel ve yaygın kanı, Şamballa’nın Agarta’nın birdiğer adı olduğu.
Agarta ismi, ilk kez ”Saint-Yves d’Alveydre” tarafından kullanmış.d’Alveydre, bir simyacı. Metalleri altın ve gümüşe dönüştürme formülleridüzenlemiş. Martinist tarikatının (Tours piskoposu Aziz Martin (MS.. 316-397)tarafından kurulmuş tarikat) mürşitlerinden. Topluluğun bir diğer adının,“yeşil adamlar topluğu” olduğu da kayıtlar da mevcut.
Agarta’nın sembolü: Gamalı haç!
Agarta’nın hakimi, “dünyanın kralı” rütbesini taşıyor. Yardımcılarıdurumundaki iki rahip kral bulunuyor. Sembollerinden biri bugün günümüzde halaHint ve Tibet tapınaklarını süsleyen gamalı haçtır.
Bu sembol, Mu ‘dan kaynaklanıyor. Güneşi ifade eden kadim bir sembol.Dünyanın en eski sembollerinden biri sayılıyor. Bu haç, yaradılışın dörtkuvvetini ve dört büyük enerjiyi sembolize eder. Zamanla “yönü çevrilerek” II.Dünya savaşında Nazilerin kullandıkları haline gelecektir.


[b]Mu ve Atlantis[/b]
Bu teknik; ama açıklayıcı tanımlamalardan sonra Agarta’yı biraz daha açmayabaşlayalım. Bir başka tanım, Agarta’nın ‘Mu ve Atlantis’ten göç eden bilimrahiplerince ya da inisiyelerce kurulmuş, sonradan gizlenme gereği görüp dağ vemağara içlerine çekilmiş’ bir grup olduğunu ileri sürüyor.
Bu açıklama da Agarta ile ilgili yaygın bilgiler arasında. Neredeyse“mutabakatla kabul edilmiş” bir yaklaşım.
Buradan Agarta ile ilgili ilk ve en bilinen “tartışma” konusuna gelebiliriz.Agarta’nın “bir yeraltı ülkesi”ni veya “gizli bir dernek (oluşum)”mu olduğunailişkin bir tartışma bulunuyor.
Agarta üzerindeki hemen tüm çalışmalarda bu ayrışmaya rastlanıyor. Ancakortak nokta, bir ”gizlilik” olduğu yönünde. Yani ister “yer altı” olsun ister“örgüt, dernek, oluşum”; gizlilik var.
Burada bir uzlaşma noktası da zamanla ortaya çıkmış. Her ikisinde dedoğruluk payı olduğu varsayılıyor.
Agarta’nın adamları kim, misyonu ne?
Peki Agarta ne yapar? Amacı nedir? Kimlerden oluşur? Burada kesin yargılarlaayrışan bir farklı okuma yok. Değişik ‘görev’ tanımları varsa da genel olarakamaç ve araçlar belli. Agarta, ‘sahip bulunduğu binlerce yıllık sırlarıuygulamak suretiyle insanlığı büyük bir spiritüel ilhama(illumination/aydınlanma/ışık) kavuşturmayı amaçlayan bilge ve filozoflardanoluşuyor’.


Saint-Yves d’Alveydre’den sonra Agarta isminin ilgi çeken biçimde sunuluşu,Fransız konsolosu olan Jacoliot’un “Hint’teki Tevrat’ adlı eserinde veteozofinin kurucusu H. P. Blavatsky’in “Gizli Doktrin ve Gün lşığına Çıkarılmışİsis” adlı eserinde oluyor.
Bundan sonra en bilinen ve en sık gönderme yapılan ‘Rene Guenon’ oluyor ve“Dünyanın Kralı” adlı çalışmasıyla Agarta hakkında en geniş bilgileri kamuoyunaveriyor.
‘Öteye Ait Zekâların Oğulları’ Nerede?
Peki Agarta nerede? Agartalılar nerede? Bu konu üzerinde asla mutabakat yok.Hemen her kaynak kendine göre bir adres gösteriyor. Böyle olmakla beraber,‘geniş coğrafi’ tanım açısından bir harita çıkarmak mümkün.
Guenon’a göre, çok eski bir tufan bugünkü Gobi bölgesinde çok gelişmiş biruygarlık yok olmuştur. Burada yaşamakta olan ‘spiritüel mürşitler’Himalayaların altında yer almakta olan büyük bir mağara şebekesine sığınmışlar.
Bu tezin bir devamı var. Coğrafi bir tanım verip, siyasi bir bilgiyi deiçeriyor. Yukarıda ‘Agarta ve Şamballa’ ilişkisine değinmiştik. ‘Ayrı-rakip’olduklarına ilişkin bilgi burada bulunuyor.


Bu göçten sonra, iki gruba ayrılıyorlar ve “sağ elin yolu’ diye anılan grupAgarta’ya, yani dünya hayatından uzak ‘murakabe ve mükaşefe’de bulunmaülkesine, “sol elin yolu” diye anılan diğer grup ise ‘Şamballa’ya yani kaba güçülkesine yerleşiyor.
Bir diğer Agarta adresi Ferdinand Ossendowski’den gelmekte. Ossendowski,Bolşevik ihtilaline direnmiş Polonyalı bir bakandır ve başarısız oluncaMoğolistan ve Çin’e kaçmıştır.
Sığındığı bir Lama manastırında kendisine, ‘altı bin yıldan fazla bir zamanönce kutsal bir insanın bütün bir halkıyla bir mağarada kayıplara karıştığı, veyitik bir bilim yardımıyla, Agarti adlı yeraltı krallığının temelini attığıanlatılmış. Ossendowski bu bilgileri 1924′de yayınladığı “Hayvanlar, İnsanlarve Tanrılar” kitabında derlemiş.
Agarta’ya katılım şartları!
‘Agartalı olmak’, günümüz değerleriyle pek mümkün gözükmemekte. Kut Humi’yegöre, “Agarta’ya girmek, katılmak, atanmak, seçilmek’ söz konusu değil; ‘Ancak,spiritüel anlamda olmak üzere, bileğinin hakkıyla Agartalı olunabilmektedir;kişi, ancak ulûhiyetle tekrar bütünleşip özdeşleşebilecek seviyeye ulaştığıtakdirde Agartalı olabilmektedir, ki bu seviyeye ulaşmanın yolu da tatbikat vetahakkuk sürecinden geçmektir, çünkü beşer varlığını en tam ve en aşkın biçimdedeğişime uğratan ve güçlendiren tek şey ancak spiritüel bilimdir.’
Yani Agartalılık; Yogiler’e veya ilk İbranilerdeki “semavî insana” özgü enderini hal ile mümkün. ‘Agartalılar dünya sakinlerinin şuurlarında genişleme veaçılma meydana getirmek ve kendilerinin spiritüel anlamda ulaşmış bulunduklarıduygu ve düşünce birliğine onları da ulaştırmak amacıyla kendi aralarındaişbirliği yapmaya her an hazır durumda bulunmaktalar’.


[b]Naziler-Hitler ve Agarta’[/b]
Agarta’nın nerede bulunduğuna ilişkin bir diğer adres ise bize oldukçayakın. Kapadokya. Bölgenin yer altı dehlizleriyle bilinen mimarisi ipucuoluşturuyor. Geniş ve büyük tüneller yapısı bölgeyi Agarta’nın olası adresihaline getirmiş.
Tabii bu da bir iddia. Zaten Agarta’ya ilişkin tüm bilgiler çeşitli verenkli iddialara dayanıyor. Tünellerin kaynağı Daniken gibi araştırmacılartarafından uzay uygarlıkları olarak gösterirken, bazıları Atlantis ve Mukıtalarının batışlarından sonra kurtulan kimseler olarak gösteriliyor.
Elbette bu iddiaların en büyüğü, Agartha sakinlerinin insanlarla çok aziletişim kurarak günümüze kadar yaşadıklarıdır.
Popüler ve çok ilginç hatta inanılası bilgiler içeren yakın tarihlisöylencelerin başında ise Adolf Hitler’in, Agarta rahipleri tarafındanyönlendirilen bir medyum olduğudur. Bu nedenle bir çok araştırmacı Agarta ileilgili konulara Naziler ve Hitler ile başlanmasını önerir.

[b]Dabbe’tül Arz yeraltında değil mi?[/b]
Bazı kaynaklarda, Agarta(lıların) dünyayla iç içe yaşadığı, ancak 4. boyuttaolduğu için görünmediği söyleniyor. Göründükleri zaman dilimi ise ‘kıyametle’ilişkilendiriliyor.
‘Bizlerin şu an göremediği, ancak iç içe yaşadığımız, bu MedeniyetMensupları (Agartha) dünya insanlarının dördüncü boyuta geçişi sürecinde onlarıkarşılayacak, kendilerini tanıtacak ve insanlara bilgi aktaracaklardır.Kur’an’ın Neml Suresi’nde bahsedilen Dabbetül Arz, yani ‘yerden çıkacak’ vehakikatleri anlatacak olan canlı varlıklar, bu medeniyetlerin mensupları olanvarlıklardır’.
Agarta, popüler kültüre de defalarca konu olmuş bir figür; Umberto Eco,‘Foucault’nun Sarkacı’ kitabında Agarta’dan bahseder. Abel Posse’nin meşhurromanının ismi: ‘El viajero de Agartha’dır. ‘Agarta: Hollow Earth’ adıyla birbilgisayar oyunu da var. Bir başka meşhur oyun ‘Final Fantasy IV’te de Agartaşehrinden cücelerin yaşadığı bir yeraltı ülkesiyle bağlantı kuruluyor. MilesDavis ‘in bir albümünün adı da Agarta
Ben Düşüncelerimin Efendisiyim...


Konu Bağlantı Araçları
Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi Konusunun Linki Direkt Link
Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi Konusunun HTML Kodu HTML Link
Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi Konusu BBCode Linki BBCode Link
Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi ulas 0 3,815 03.02.2014, Saat: 19:35
Son Yorum: ulas
Big Grin Atlantis Efsanesi ve Kafkasya ile İlişkisi ulas 0 2,196 19.01.2013, Saat: 04:11
Son Yorum: ulas
Big Grin Büyük Kanyon ve Eski Mısır İlişkisi ulas 0 2,246 18.01.2013, Saat: 20:43
Son Yorum: ulas
Big Grin Orion Takım Yıldızı – Eski Mısır İlişkisi ulas 0 5,025 18.01.2013, Saat: 20:09
Son Yorum: ulas

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi indir, Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi Videosu, Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi online izle, Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi Bedava indir, Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi Yükle, Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi Hakkında, Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi nedir, Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi Free indir, Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi oyunu, Agarta ve Dabbet’ül-Arz İlişkisi download


Hızlı Menü: