Kuantum Nedir? | Şimdi Değişme Zamanı Eğitim & Koçluk

Orjinalini görmek için tıklayınız: Marduk (Nibiru) Muamması
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Son günlerin en tartışılan konularından Marduk’un keşfedilmesinin 20 yılıaşkın bir tarihi var. Keşfin öyküsü, NASA’nın 1983 yılında ikinci bir güneşsisteminin var olup olmadığını görmek için IRAS isimle uyduyu uzaya göndermesiylebaşladı.Aylar sonra IRAS, Güneş Sisteminden 50 milyar mil uzaklıkta olan devasabir gezegen keşfetti. Bu şaşırtıcı keşif, 21 Aralık 1983’te Washington Postgazetesinin birinci sayfasına “Gizemli Bir Gök Cismi Keşfedildi” başlığıylahaber oldu.
Marduk’un IRAS uydusu tarafından keşfedilmesinden 7 sene önce Azeri yazarZekeriya Sitchin Sümerlilerin binlerce sene önceden kalan tabletlerini okuyarakher 3,600 senede bir Güneş Sistemi’ni ziyaret eden Marduk hakkında “12’nciGezegen” adlı kitabı yayımlamıştı. Sümer yazıtlarına göre, Marduk’unuydularından biri binlerce sene önceki bir ziyarette Tiamat adındaki bir başkagezegene çarparak, bugün Mars ile Jüpiter arasında bulunan Asteroit Kuşağınınoluşmasını sağladı.


Marduk’un dünyadan ilk olarak görülmesi ise 21 Ekim 2003’te Kaliforniya’dakiMount Palomar Gözlemevi’nden 1,22 metre boyundaki Oschin teleskopu ile oldu. Senelerce bugökcismini gizliden gizliye takip eden Vatikan Astronomi Merkezi, sonundakonuyu ele almak üzere 19 ülkenin bilim adamını bir araya getirdi. Mardukastronomlar tarafından 2003-UB-13 olarak adlandırıldı. Marduk hakkında yazılmışen ünlü kitabın sahibi Zecharia Sitchin’e göre gezegenin 7 uydusu bulunuyor.


Nam-ı diğer Nibiru ve Eris hakkında en ünlü ikinci kitabın yazarı ise AndyLloyd. Lloyd’a göre Güneş’in ölü ikizi olan Kara Yıldız sistemi, Marduk dâhilolmak üzere 7 gezegen içeriyor. Bu gezegenlerden altıncısı 6 bin sene önceSümerlilere hayat veren uzaylı Tanrılar olduğu öne sürülen “Annuaki”ninyaşadığı Dünya benzeri bir gezegen. Kara Yıldız sisteminin son ve yedincigezegeni Marduk ise, Lloyd’a göre 7 uydusu ve arkasında kuyruk gibi uzanan uzayenkazı ile bir savaş üssü hatta savaş gemisi görevi görüyor.
Dünyanın Manyetik Alanları Marduk Gelişi ile Nasıl Etkilenecek?


Her ne kadar bilim adamları henüz üzerinde tam bir görüş birliğine varmamışolsalar da Marduk’un yaklaşmasının dünya üzerinde de ciddi etkilerininolabileceği belirtiliyor. Bunların başında ise yerküreyi zararlı ışınlardankorumak gibi hayati bir işlevi de olan manyetik alanın etkilenmesi geliyor.Marduk’un manyetik alan üzerinde ciddi bir sapmaya neden olması neticesindedevasa dalgaların oluşmasından, şiddetli depremlerin görülmesinden, volkanlarınfaaliyete geçmesinden ve yıkıcı hortum ile fırtınaların ortaya çıkmasındankorkuluyor.


Bu kadar ciddi sonuçlarının olmasından korkulan bu gökcismini bu kadaryakından takip eden ilk kuşak elbette ki biz değiliz. Mayalar, yarattıkları birtakvimde Marduk’un seyrini ve Güneş Sistemi’ne girişine de yer verdiler. Sözkonusu bu Haab takviminin sona erdiği gün ise Marduk’un gelişini gösteriyordu.Bu takvimin son günü Gregoryan takviminde yani şu an bizim kullandığımız moderntakvimde 21 Aralık 2012’ye denk geliyor.
Maya’lara göre Haab takviminin sonu ile 5’inci Güneş Dönemi sona erecek veinsanlık 6’ıncı Güneş Dönemine girecek. Bazı uzmanlar, Haab takviminin sonaermesinin dünyanın kendi ve güneş etrafında dönüş süresinin değişeceğini, yanibir başka deyişle bir gün ve bir yılın uzunluklarının değişeceğini savunuyor.


[b]İŞTE FELAKET SENARYOLARI:[/b]
* Dünyanın Kuzey ve Güney manyetik kutuplarının konumları değişecek,


* Dünya ekseni 180 ile 240 derece değişerek Güneş’e olan sabit konumunukaybedecek,


* Ekvator çizgisinin konumundan sapması ile iklim değişiklikleri başgöstermeye başlayacak,


* Ortaya çıkan manyetik çekim gücü, erimiş demir haldeki dış çekirdeği yerkabuğuna yakınlaştıracak ve tüm yanardağlar patlama noktasına gelecek.


* Manyetik titreşimlerin bozulması ile okyanusların altındaki su akıntılarıdurma noktasına gelecek ve zamanla ısınan-durağanlaşan su, deniz yaşamına imkânvermeyecek,


* Büyük parçalar halinde erimeye devam eden kutuplar yok olma noktasınagelecek.


* Dünyanın değişen ekseni ile güneşe tekrar konumlanması ve kuzey manyetikkutbunun Siberya’ya kayması, bugün çöl ve kurak olan alanları su cennetineçevirecek.


* Kutupların erimesi ile okyanuslara yayılacak tatlı su, ısı-tuz dengesinibozacak ve golfistrm akıntısının durması ile başta Kuzey-Batı Avrupa veKuzey-Doğu Amerika olmak üzere birçok coğafyada dondurucu soğuklar başgösterecek,


* Yer kabuğu altındaki lav ve yer katmanlarının hareketleri ile depremlergörülmeye başlayacak ve şiddetleri ile sayıları Marduk yaklaştıkça artacak.


[b]İDDİALARA GÖRE GÜN GÜN MARDUK’UN SEYRİ[/b]
Ortaya atılan teorilere göre, Marduk, 21 Aralık 2012’de, yani Haabtakviminin son gününde ikinci bir güneş gibi tepemize dikilecek ve Ay ileneredeyse aynı büyüklükte gözükecek.


* Marduk, Dünya ile iki kere yakınlaşma gösterecek. Bunlardan ilki 7 Eylül2012’de gerçekleşecek ve bir süre boyunca yaklaşma-uzaklaşma hareketi devamedecek. Son yaklaşma ise 27 Nisan 2013’te olacak.


* Bir diğer iddiaya göre ise bu yaklaşma hareketi farklı bir takvime göreolacak. Marduk en yıkıcı etkisini sadece 21 Aralık 2012’de göstermeyecek. ÇünküDünya, 14 Şubat 2013’te Marduk ile Güneş arasına girecek. Araştırmacılara göreen korkunç deprem, sel ve fırtınaların yaşandığı tarih bu gün olacak ve yerkabuğu buruşturulan bir kâğıt gibi bozulacak. Milyarlarca insan hayatınıkaybedecek, hayatta kalanlar açlıktan kırılacak. Marduk, Güneş Sistemi’ni 1Temmuz 2014’te terk edecek ve manyetik alanlar üzerindeki etkisi azalmayabaşlayacak.


* Eğer sanıldığının aksine, Marduk, Mars ile Jüpiter’in değil, Mars ileDünya arasına girerse, Marduk’un uydularından biri Dünya’ya çarpabilir. Budurumda Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki döngüsü en az 3 gün duracak. Birtarafta 3 gün aydınlık, diğer tarafta 3 gün karanlık olacak. Tüm iletişim veenerji ağı çökecek.


[b]“HERŞEY GÜZEL OLACAK” DİYEN DE VAR[/b]
Mayalardan kalan bilgiler doğrultusunda Dünya’nın içine gireceği 5’inciGüneş Dönemi’nin tam bir aydınlanma ve barış safhası olacağına inananinsanların sayısı hiç az değil.
İnternette sayısız sitede gruplaşan insanlar, 2012’de insanlığın uzaylıırklarla sonunda tanışacağını ve uzayın birçok köşesinden gelen ırklar ilekusursuz bir barış sürecinin başlayacağını düşünüyorlar.
Diğerleri ise Dünya’nın içine gireceği yüksek titreşim frekansları ileevrenselliğin; bilim, tıp, arkeoloji ve sanatın tavan yapacağı yeni birrönesans devrinin başlayacağını öngörüyor.